17-18 ноября - Алматы

XIII Центральноазиатский форум
Развитие интернет-сферы в Центральной Азии
InternetCA-2022

17-18 қараша - Алматы

XIII ортаазиялық форумы
Орталык Азиядары интернет саласынын дамуы
InternetCA-2022

November 17-18 - Almaty

XIII Central Asian Forum
Development of the Internet sphere in Central Asia
InternetCA-2022

Добро пожаловать на форум!

Форумға қош келдіңіз!

Welcome to the
InternetCA-2022

фото фото

Добро пожаловать на форум!

В этом году мы сфокусируемся на теме реализации цифровых прав в период кризиса.
Мероприятие состоится 17-18 ноября 2022 г. в Алматы (адрес будет отправлен зарегистрировавшимся участникам).
Если Вы журналист, исследователь, общественный активист, государственный деятель, преподаватель, студент или просто интересуетесь этой темой - добро пожаловать!

Организаторы: Общественный фонд «Международный центр журналистики MediaNet» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан, Фонда «Открытое общество», USAID, Internews Network и Программного офиса ОБСЕ в Астане.

Языки: казахский, русский, английский

Место: Алматы

Форумға қош келдіңіз!

Биыл біз дағдарыс уақытында цифрлық құқықты жүзеге асыру тақырыбына тоқталамыз.
Іс-шара 2022 жылғы 17-18 қараша күндері Алматы қаласында өтеді (мекенжай тіркелген қатысушыларға жіберіледі).
Егер сіз журналист, зерттеуші, қоғам белсендісі, оқытушы, студент болсаңыз немесе жәй ғана осы тақырыпқа қызықсаңыз – қош келдіңіз!

Ұйымдастырушылар: Сорос-Қазақстан қорының, «Ашық қоғам» қорының, USAID, Internews Network және Астанадағы ЕҚЫҰ бағдарламалық кеңсесінің қолдауымен «MediaNet халықаралық журналистика орталығы».

Тілдер: қазақ, орыс, ағылшын

Мекенжайы: Алматы

Welcome to the
InternetCA-2022

This year we will focus on the topic of realizing digital rights in times of crisis.
The event will take place on November 17-18, 2022 in Almaty (address will be sent to registered participants).
If you are a journalist, researcher, social activist, statesman, teacher, student or just interested in this topic - welcome!

Organizers: MediaNet International Centre for Journalism Public Foundation with the support of Soros Foundation Kazakhstan, Open Society Foundations, USAID, Internews Network, and OSCE Program Office in Astana.

Languages: Kazakh, Russian, English

Venue: Almaty

Обсуждение
Актуальных тем

Өзекті мәселелерді
талқылау

Discussion of
Current topics

Специалисты международного уровня в сфере медиа и интернет-технологий подготовили для вас выступления, в ходе которых будут освещены самые актуальные проблемы цифровизации Центральной Азии

Медиа және интернет-технология саласындағы халықаралық дәрежедегі мамандар Орта Азиядағы ең өзекті цифрландыру мәселелері талқылап, ой-пікірлерін ортаға салады.

World-class experts in the field of media and Internet technologies have prepared speeches for you, during which the most pressing problems of digitalization in Central Asia will be highlighted

изображение

Гарантии соблюдения цифровых прав

Цифрлық құқықты сақтауға кепілдік

Digital Rights Guarantees

изображение

Границы свободы слова и языка вражды

Сөз бостандығы мен қастандық тілінің шекарасы

The boundaries of freedom of speech and hate speech

изображение

Возможности саморегулирования интернета

Интернетті өзің бақылай алу мүмкіндігі

Internet Self-Regulatory Opportunities

изображение

Цифровые репрессии

Цифрлық қуғын-сүргін

Digital Repressions

2

дня интенсива

күн интенсив

days intensive

100+

участников

қатысушы

participants

20+

спикеров

cпикер

speakers

Спикеры InternetCA-2022

InternetCA-2022 спикерлері

InternetCA-2022 Speakers

Наши партнёры

Серіктестеріміз

Our partners

логотип Сорос логотип open society foundations логотип usaid логотип internews логотип osce логотип medianet

Программа форума

Форум бағдарламасы

Agenda

фоновое изображение